SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W NIEWODNEJ


SZKOŁA FILIALNA im. ks. JERZEGO POPIEŁUSZKI w NIEWODNEJ - to trzyklasowa szkoła wraz z oddziałem zerowym. Obok szkoły znajduje się boisko sportowe i plac zabaw, a także budynek gospodarczy.

          HISTORIA SF w NIEWODNEJ

Fragment "Kroniki szkoły ludowej etatowej w Niewodnej założonej w roku 1891 - (r. sz. 1890/1)" zatytułowany: "Założenie szkoły ludowej w Niewodnej": "Szkoła ludowa w Niewodnej zaczęła istnieć w w roku 1860, jako szkoła 'trywialna" (choć jej początki to rok 1859), a pierwszym jej nauczycielem był p. Marceli Szczerbiński tutejszy organista - który pobierał dotacje nauczycielską od gminy Niewodny i Wiśniowy (...). Do szkoły w Niewodnie przyłączyła się gmina Wiśniowa i w połowie ponosiła ciężary szkolne. Właściwie szkoły a raczej budynku szkolnego w całym znaczeniu tego słowa nie było i nie ma. Jest to sala szkolna przybudowana do organistówki a mieszkania nauczycielskiego nie było żadnego, gdyż wspomniany nauczyciel mieszkał na organistówce".

Wg kroniki szkoła zaczęła istnieć dopiero w 1860 r., ale jej początki, jak podaje jej dalsza część, przypadają na rok 1859., w którym to Marceli Szczerbiński przy współpracy z proboszczem z Niewodnej, rozpoczął zakładanie szkoły.

Uroczystość poświęcenia szkoły odbyła się 25 sierpnia 1894 roku, w obecności m. in. starosty i inspektora.

Stara szkoła, budowana w latach 1893 - 1894 przetrwała I i II wojnę światową. Jak podaje kronika, nawet w czasie II wojny światowej szkoła funkcjonowała i prowadzone były lekcje, chociaż przy niskiej frekwencji. Szkoła ta była szkołą jednoklasową czterooddziałowa, służyła dzieciom z Niewodnej przez ponad 70 lat. Nie mogła ona jednak pomieścić wszystkich uczniów, posiadała tylko jedną salę lekcyjną. Przez wiele lat planowano jej rozbudowę, gromadzono materiały budowlane, ale do jej rozbudowy nigdy nie doszło. Lekcje odbywały się w domach prywatnych, jak również w domu parafialnym. Dopiero w 1967 r. oddano do użytku obecny budynek szkoły.

Nawet, gdy nauka odbywała się w nowym budynku, w starej szkole prowadzone były jeszcze zajęcia praktyczno-techniczne. W okresie wakacji organizowane były półkolonie dla dzieci i służyła też jako stołówka. Dopiero po kilkunastu latach budynek został rozebrany.

Od 1 września 2009 roku Szkoła Podstawowa w Niewodnej nosi imię ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczyste nadanie imienia miało miejsce 24 października 2009 roku wraz z poświęceniem szkoły, sztandaru oraz pamiątkowej tablicy.
 
Od 1 września 2012 roku Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki jest filią Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Różance. 
Obszerne informacje dot. SP w Niewodnej zawiera publikacja ks. Henryka Czajki - "Szkoła Podstawowa im. ks. Jerzego Popiełuszki w Niewodnej 1859 - 2009".