OSP w NIEWODNEJ


Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnej
(na podstawie kroniki jednostki)

W czerwcową noc 1925 roku w gospodarstwie Andrzeja Dudka wybuchł pożar, który spowodował śmierć jego żony i ciężkie poparzenie dwójki małych dzieci. Ta tragedia w dużym stopniu zdecydowała, o tym iż miejscowy kowal Jan Kielar wspólnie z sekretarzem wójta Michałem Wójtowiczem oraz gospodarzem Kazimierzem Opielowskim podjęli się zadania zorganizowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewodnej.

Początki byty trudne, jednak już w 1926 roku doszło do jej powstania. Jednostka liczyła wówczas 14 członków, a na jej pierwszego naczelnika wybrano głównego założyciela Jana Kielara. Dużym problemem dla nowo powstałej straży był zakup umundurowania jak również sprzętu pożarniczego, gdyż wymagało to znacznych środków pieniężnych. Z pomocą przyszedł poseł na sejm, mieszkaniec Babicy nazwiskiem Śmigieł - pozyskawszy odpowiednie fundusze dla Straży Pożarnej w Niewodnej, za które trzej założyciele zakupili w Lwowie 14 mundurów oraz sikawkę ogniową. OSP w Niewodnej nie była organizacją tylko i wyłącznie zajmującą się ratowaniem i ochroną życia oraz mienia ludności w czasie pożarów. Zainteresowania jej obejmowały sprawy gospodarcze, kulturalne i oświatowe.

Po zakończeniu II wojny światowej zachodzi potrzeba rozszerzenia zakresu działalności tej najstarszej organizacji społecznej w Niewodnej. Strażacy widzą potrzebę wybudowania budynku, który spełniałby funkcję ośrodka życia kulturalnego, a jednocześnie dawałby możliwość organizacji zebrań wiejskich, strażackich i przechowania sprzętu - brak jednak wystarczających środków finansowych. W 1945 roku zostaje zakupiony poniemiecki barak znajdujący się w Wiśniowej, który zostaje zrekonstruowany na działce naczelnika Gajewskiego. W baraku tym mieści się od tej pory sala widowiskowa i remiza. W miarę możliwości barak jest remontowany i odnawiany. Tam skupia się życie kulturalne wsi: odbywają się liczne uroczystości i imprezy okazjonalne, wyświetlane są seanse filmowe kina objazdowego, organizowane próby zespołu tańca regionalnego, komitet rodzicielski organizuje zabawy choinkowe dla dzieci. Tam też odbywają się liczne zabawy taneczne organizowane przez OSP w Niewodnej. 

W 1960 roku z własnych funduszy straż nabywa motopompę, a w rok później samochód "Gaz" z przyczepką. W 1974 roku dzięki poparciu Komendy Powiatowej Straży Pożarnej i władz lokalnych straż rozpoczyna budowę Domu Strażaka, łącząc na tę inwestycję swoje gromadzone przez lata środki z otrzymaną dotacją państwową. Już w roku następnym obiekt zostaje wykończony i następuje jego otwarcie. Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Pani Józefa Wójtowicz funduje dla OSP w Niewodnej wykonany przez siebie sztandar świecki, a dwa lata później drugi sztandar - kościelny. 

W 1979 roku Rejonowa Komenda Straży Pożarnej w Strzyżowie przekazuje OSP w Niewodnej samochód pożarniczy "Żuk".