KOŚCIÓŁ p.w. św. ANNY w NIEWODNEJ


          HISTORIA KOŚCIOŁA

Pierwszy kościół w Niewodnej wzmiankowany jest w 1595 roku, kolejny drewniany w 1672 roku. Obecny kościół parafialny został wybudowany w 1921 - 1924 roku dzięki staraniom ks. Jana Baraniewskiego, któremu ofiarnie pomagali parafianie z kraju i z zagranicy, a także kolatorzy, rodzina Mycielskich z Wisniowej. Kościół ten poświęcono w 1924 roku, a uroczyście konsekrował go 27 czerwca 1927 roku sufragan przemyski bp Karol Józef Fiszer.

Kościół parafialny pw. św. Anny jest budowlą neogotycką, o typowej, powszechnej, chociaż nie pozbawionej uroku, architekturze, wybudowany na tarasie ziemnym w połowie wzniesienia. Czworoboczna masywna wieża, nakryta wysokim pobitym blachą dachem, góruje nad pagórkowatym terenem. W trójnawowe bazylikowe wnętrze, ozdobione współczesną ornamentalno – figuralną polichromią, wprowadzono starsze, XVIII–wieczne elementy: trzy ołtarze, ambonę, chrzcielnicę i chór muzyczny. Wszystkie, jednolite stylowo, dekorowane rokokowym ornamentem, stanowią część wyposażenia nie istniejącej świątyni. Bogactwo i elegancja dekoracji przyciągają wzrok, zachwycają finezją rysunku i mistrzostwem wykonania. Ołtarz główny zajmuje szerokość i wysokość prezbiterium, mieści w polu środkowym pochodzące z II połowy XVII wieku malowane przedstawienie świętej Anny Samotrzeć. Ołtarze boczne są znacznie skromniejsze. Drewnianą chrzcielnicę o kształcie kielicha nakrywa ażurowa pokrywa zwieńczona rzeźbą Chrztu Chrystusa w Jordanie. Połączenie w jeden zespół starych i nowych elementów było dla świątyni korzystnym rozwiązaniem, ocalały zabytkowe sprzęty.

opis z: "W gminie Wiśniowa" Kingi Trygar

          MSZE ŚWIĘTE

- w niedzielę i święta o godz. 8:00, suma o godz. 11:00.

Kancelaria parafialna czynna od poniedziałku do piątku po Mszy św. W pilnych sprawach można kontaktować się o każdej porze.

          BIBLIOTEKA PARAFIALNA

- mieści się w Domu Parafialnym w Niewodnej,
- czynna w każdy piątek po Mszy św.

          RODZINA BOŻA

- miesięcznik - pismo wydawane w każdą ostatnią niedzielę miesiąca przez Koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich przy parafii św. Anny w Niewodnej.

Pierwszy numer Rodziny Bożej wyszedł drukiem w styczniu 2003 roku. Wówczas redakcja tego czasopisma napisała: "Oddajemy do rąk Czytelników pierwszy numer naszego pisma. Zrodził się z umiłowania rodzinnej parafii, ukochania rodzinnej ziemi, na której wychowało się tyle pokoleń - w duchu naszych narodowych wartości i tradycji, szacunku do naszej Świętej Wiary, do wartości chrześcijańskich, do społecznej nauki Kościoła katolickiego, do etosu rodziny, która uczy wzajemnej miłości i zrozumienia, szacunku do starszych, do wszystkich ludzi. Kochaj bliźniego swego, jak siebie samego..."

          KSM NIEWODNA

- cotygodniowe spotkania w piątki po wieczornej Mszy św. w Domu Parafialnym w Niewodnej.


Szczegółowe informacje dot. historii parafii w Niewodnej zawiera publikacja: "Dzieje parafii w Niewodnej" - ks. prof. dr hab. Ludwik Grzebień SJ