HISTORIA MIEJSCOWOŚCI


Nazwa wsi: NIEWODNA, pochodzi prawdopodobnie, od jej założyciela: Niewoda. Rok 1366, to pierwsza data, która widnieje w dokumentach i mówi o tej miejscowości.


Pierwszymi właścicielami byli bracia Jan, Piotr i Andrzej z Dobrzechówki - rok 1454. Król Kazimierz Jagiellończyk na prośbę wyżej wymienionych braci przeniósł Niewodną z prawa polskiego na prawo niemieckie. W 1494 roku Mikołaj Frysztacki kupił miejscowość od wdowy Knaflikowej za 400 zł. Za 14 lat Niewodna wraz z Szufnarową należała już do Jakuba i Jana z Szufnarowej, a w 1536 roku przeszła w posiadanie Stanisława Odrowąża, ale tylko w połowie, drugą połowę posiadał Jan Witkowski. We wsi znajdował się wówczas dwór, folwark, karczma, młyn, 4 małe stawy.

W 1581 roku Niewodną ponownie zmieniła właścicieli, byli nimi Andrzej Mabeczkowski i Seweryn Boner. W XIX wieku wieś podzielona była na trzy części: Janowszczyznę, Konopaczyznę i Gostwiczyznę. Janowszczyznę posiadali: Tomasz Peters, Józef Myszkowski i Karol Peters. Konopaczyzna kolejno należała do Cypriana Odrowąża Gostwickiego, Władysława Odrowąża Gostwickiego, od roku 1903 do Mieczysława Odrowąża Gostwickiego. Trzecią część otrzymał w 1881 roku po Józefie Myszkowskim, Stanisław Myszkowski, który sprzedał ją w roku 1882 Janowi Ignacemu Kozłowskiemu. Następnymi kupcami w 1887 roku byli Mojżesz i Idesa Rudlerowie. Całą część sprzedali w 1904 roku: Herszowi Roslerowi w 2/4, Szmanowi Bajblowi w 1/4, Fajwiowi Damantowi w 1/4 części. Pod koniec XIX wieku we wsi było 709 mieszkańców, na obszarze dworskim 16, (obejmował on 112 ha, 82 a, 75 m kw.).

W miejscowości tej znajdowała się jednoklasowa szkoła, kółko rolnicze z własnym budynkiem.
 
na podstawie: "W gminie Wiśniowa" Kingi Trygar