LOKALIZACJA

49°53' N   21°40' E

pow. = 710,95 ha
ludność = ~620
bud. mieszk. = ~160

Rzeszów = ~43 km
Krosno = ~33 km
Jasło = ~30 km
Ropczyce = ~30 km

DANE TELEADRESOWE

Sołtys: Marek Siuta - Radny Rady Gminy Wiśniowa

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Niewodnej
Niewodna 20, 38-124 Wiśniowa
tel. 17 277 50 19
proboszcz: ks. Henryk Czajka

Ochotnicza Straż Pożarna w Niewodnej
Niewodna, 38-124 Wiśniowa
prezes: Mateusz Leśniak
naczelnik: Kazimierz Jajko